mangaLAsAsanam

srI:
srImathE satagOpAya nama:
srImathE rAmAnujAya nama:
srImadh varavaramunayE nama:
srI vAnAchala mahAmunayE nama:

  • nammAzhwAr – thiruvAimozhi – 5.7 nORRa nOnbilEn padhigam

Nammazhwar

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *