2020 mAmunigaL thirunakshathra mahOthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama: 
SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

12-Oct – day 1 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1428916517310758

15-Oct – day 4 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1429831743885902

16-Oct – day 5 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1430552043813872

21-Oct – day 10 – https://www.facebook.com/koyil.org/posts/1435298060005937

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *