Monthly Archives: October 2016

2016 Unjal uthsavam

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:  SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Oct 18 to 27

Thanks to thirumalai swamy for the pictures.

2016 navarAthri

SrI:  SrImathE SatakOpAya nama:  SrImathE rAmAnujAya nama:  SrImath varavaramunayE nama:  SrI vAnAchala mahAmunayE nama:

Oct 2nd to 11th

Thanks to thirumalai swamy